2019 - 2021
Rank Name
Chairman Dr Chong Wei Sheng
Vice-Chairman Dr Rachael Teo
Honorary Secretary Dr Koh Hong Yi
Members Dr Neoh Cheng Yin
  Dr Leow Yung Hian
  Dr Martin Chio Tze Wei
  Dr Eugene Tan Sern Ting

 

2017 - 2019
Rank Name
Chairman Dr Martin Chio Tze Wei
Vice-Chairman Dr Neoh Ching Yin
Honorary Secretary Dr Eugene Tan Sern Ting
Members Dr Koh Hong Yi
  Dr Rachael Teo
  Dr Derrick Aw Chen Wee
  Dr Leow Yung Hian

 

2015 - 2017
Rank Name
Chairman Dr Martin Chio
Vice-Chairman Dr Tan Kian Teo
Honorary Secretary Dr Tan Sern Ting Eugene
Members Dr Leow Yung Hian
  Dr Colin Kwok Yew Kai
  Dr Derrick Aw Chen Wee
  Dr Tham Siew Nee
   

 

2013 - 2015
Rank Name
Chairman Dr Leow Yung Hian
Vice-Chairman Dr Tan Hiok Hee
Honorary Secretary Dr Martin Chio
Members Dr Tan Suat Hoon
  Dr Tham Siew Nee
  Dr Colin Kwok
  Dr Derrick Aw Chen Wee
Co-Opted Members Dr Chua Sze Hon

 

2011 - 2013
Rank Name
Chairman Dr Tan Suat Hoon
Vice-Chairman Dr Chan Yuin Chew
Honorary Secretary Dr Tan Hiok Hee
Members Dr Tay Yong Kwang
  Dr Roy Chan Kum Wah
  Dr Chua Sze Hon
  Dr Derrick Aw Chen Wee
  Dr Tham Siew Nee

 

2009 - 2011
Rank Name
Chairman Dr Tan Suat Hoon
Vice-Chairman Dr Chan Yuin Chew
Honorary Secretary Dr Tan Hiok Hee
Members Dr Tay Yong Kwang
  Dr Roy Chan Kum Wah
  Dr Chua Sze Hon
  Dr Derrick Aw Chen Wee
  Dr Tham Siew Nee

 

2007 - 2009
Rank Name
Chairman Dr Tay Yong Kwang
Vice-Chairman Dr Chan Yuin Chew
Honorary Secretary Dr Ang Por
Members A/Prof Roy Chan Kum Wah

 

Dr Tham Siew Nee
  Dr T Thirumoorthy
  Prof Goh Chee Leok

 

2005 - 2007
Rank Name
Chairman Dr Roy Chan Kum Wah
Vice-Chairman Dr Tay Yong Kwang
Honorary Secretary Dr Ang Por
Members Dr T Thirumoorthy
 

Dr Giam Yoke Chin

  Dr Cheong Wai Kwong
Co-Opted Member Dr Goh Chee Leok